माननीय मुख्यमन्त्री तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री

व्यक्तिगत विवरण

राजनैतिक पृष्ठभुमी