माननीय मन्त्रिज्यु तथा मन्त्रिज्युको सचिवालय

क्र.सं.कर्मचारीको नाम/थरपदमोवाईल नम्वरPSTN नम्वरइमेल ठेगाना
1माननीय मणिभद्र शर्मा कँडेलमन्त्रि9856089177०६१-५३८२०७
2नविन विश्वकर्मानिजी सचिव9856024686०६१-५३८१२९nabin.bk@gmail.com
3आशिष क्षेत्रीस्वकीय सचिव9843603868
4नरेश कँडेलस्वकीय सचिव9857622800
5देव बहादुर गुरुङ्गहलुका सवारी चालक9846039810

मन्त्रालयका कर्मचारीहरु

क्र.सं.कर्मचारीको नाम/थरपदश्रेणी / तहशाखा / महाशाखामोवाईल नम्वरPSTN नम्वरइमेल ठेगाना
1ज्ञानेन्द्र पौडेलसचिवरा.प.प्र.9856017203०६१-५३८१३५gyanendrapaudel@gmail.com
2राम प्रसाद आचार्यमहाशाखा प्रमुखअधिकृतस्तर दशौंउद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखा9856027003rpacharya44@gmail.com
3दिनेश प्रकाश आचार्यमहाशाखा प्रमुखअधिकृतस्तर नवौंप्रशासन योजना तथा अनुगमन/पर्यटन महाशाखा9856017205०६१-५३७९९७dineshparliament@gmail.com
4अविनाश कुँवरशाखा अधिकृतरा.प.तृतियबाणिज्य तथा आपूर्ति शाखा9846360166kavi60952@gmail.com
5बिमल प्रसाद गौतमअधिकृतस्तर सातौं प्र.अधिकृतस्तर सातौं‍योजना तथा अनुगमन / सार्वजनिक खरिद शाखा9856017206gpbimal@gmail.com
6दुर्गा वहादुर श्रीसअधिकृतस्तर सातौं प्र.अधिकृतस्तर सातौंपर्यटन प्रर्वद्धन शाखा9849875719०६१-५३७९८२shreesdurgamagar068@gmail.com
7गोविन्द प्रसाद पौडेलअधिकृतस्तर सातौं प्र.अधिकृतस्तर सातौंप्रशासन शाखा9849181768०६१-५३८२५८gobindapoudel48@gmail.com
8कृष्ण प्रसाद पोखरेललेखा अधिकृतअधिकृतस्तर सातौंआर्थिक प्रशासन शाखा9856040518pokhrelkrishna9@gmail.com
9अरुण अधिकारीकानून अधिकृतरा.प.तृतियकानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा9856033454meroarun7@gmail.com
10सृजना सुवेदीशाखा अधिकृतरा.प.तृतियउद्योग शाखा9846501780sirjanasubedi2049@gmail.com
11जगन्नीवास भण्डारीसहायक पाचौं प्र.सहायक पाचौंपर्यटन प्रर्वद्धन शाखा9856004516
12बिष्णु प्रसाद अधिकारीसहायकसहायक चौथोंप्रशासन98461777772022bishnu@gmail.com
13पुरुषोत्तम कार्कीहलुका सवारी चालकश्रेणी विहीन9856048338karkipurushotam@gmail.com
14कृष्ण प्रसाद लामिछानेहलुका सवारी चालकश्रेणी विहीन9840204263
15बिष्णु प्रसाद पौडेलहलुका सवारी चालकश्रेणी विहीन9845199046
16गंगा प्रसाद पौडेलका.स. (करार)श्रेणी विहीन9846257096
17तारा सुवेदीका.स. (करार)श्रेणी विहीन9857635175
18दिवाकर शर्माका.स. (करार)श्रेणी विहीन9867680198
19यशोदा पौडेलका.स. (करार)श्रेणी विहीन9846741860yashodaaryal25@gmail.com
20अस्मिता थापाका.स. (करार)श्रेणी विहीन9865471531