क्र.सं.कार्यालयको नामजिल्लाप्रमुखको नाम थरमोवाईल नम्वरकार्यालयको PSTN नम्वरE-Mail Address
1पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयपोखराप्रविण ढकाल9856035144०६१ ४६०८७६, ४६७९५१, ४६८०१९iccrpdpokhara@gmail.com

गण्डकी प्रदेशका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरुको सम्पर्क विवरण

क्र.सं.कार्यालयको नामजिल्लाप्रमुखको नाम थरमोवाईल नम्वरकार्यालयको PSTN नम्वरE-Mail Address
1पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयकास्कीशेषकान्त पौडेल9856010119०६१ ५२०२०४csiokaski2015@gmail.com
2पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयनवलपुरसागर खनाल9857088151०७८ ४१८१५१csionawalpur@gmail.com
3पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयतनहुँअविनाश कुँवर9856063715०६५ ५६०००९१csidbdamauli@gmail.com
4पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमनाङ्गऋषिराम पौडेल9856049104०६६ ४४०१०४manangcsidb@gmail.com
5पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयगोरखासुर्य भुजेल9856041193०६४ ४२०१९३gorkhagharelu@gmail.com
6पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयलम्जुङ्गमिता कुमारी थापा9856046502०६६ ५२०२०२csidbl2017@gmail.com
7पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयस्याङ्गजाश्रीप्रसाद रेग्मी9856050102०६३ ४२०१०२gharelusyangja@gmail.com
8पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबागलुङ्गगोमा शर्मा9857621123०६८ ५२०१२३csiobaglung@gmail.com
9पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयम्याग्दीपोषनाथ शर्मा9857632162०६९ ५२०१६२myagdicsidb@gmail.com
10पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमुस्ताङ्गशालिकराम रेग्मी9857652124०६९ ४४०१२४csidbmustang@yahoo.com
11पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयपर्वतमुना अधिकारी9857642118०६७ ४२०११८csidbparbat@gmail.com